Skola plivanja za decu i obuka neplivača

Skola plivanja za decu namenjena je deci uzrasta 4 do 16 godina. Kada je reč o obuci plivanja (Školi plivanja) veoma često se susrećemo sa raznim pitanjima i nedoumicama u kojima se nađu naši članovi (roditelji polaznika). Treneri treba da reše te nedoumice i da odgovore u koliko ima bilo kakvih pitanja vezanih za školu plivanja i plivanje uopšte.
Roditelji treba da budu upoznati sa programom rada škole plivanja, odnosno šta njihovo dete radi na časovima u školi plivanja, i šta mogu da očekuju. Iako pri obučavanju plivanja nema mnogo "nedorečenih" delova, iskristalisali su se jasni principi i sredstva (vežbe) treninga, ipak se mogu uočiti greške u veštini (tehnikama plivanja) i kod vrhunskih plivača.
Dakle, plivanje i samim tim učenje plivanja je dugotrajan, možemo slobodno reći neprekidan proces koji traje od prvog dana pa do završetka sportske karijere, i samo tako ga trebamo posmatrati.
Razloge greškama treba tražiti u lošoj organizaciji rada, naročito u početnim i razvojnim periodima ali i u nedovoljnom poznavanju osnovnih principa i zakonitosti o načinima uspostavljanja i održavanja kretanja u vodi. To je jedno od glavnih pitanja na koje treba da odgovori jedan plivački klub odnosno škola plivanja
Osim uslova bazena i organizacije, manjkavosti u radu škola plivanja se mogu naći i u stručnoj osposobljenosti trenera tj. instruktora. Mi radimo na tome da se naši treneri permanentno i kontinuirano usavršavaju, da sarađuju međusobno, razmenjuju iskustva i prate trendove. Glavni treneri plivačkog kluba i škole plivanja za decu Swim Way poseduju ogromno i dragoceno iskustvo u radu sa decom uzrasta 4-16 godina.
Jedno od najčešćih pitanja je: "Koliko vremena je potrebno detetu da nauči da pliva?". Skoro svakodnevno se susrećemo sa ovim pitanjem. Iako je već u literaturi okvirno definisan broj časova koji je potreban da se savlada "veština" plivanja, mi smatramo da je nezahvalno i pogrešno govoriti o tome bar dok se ne odradi testiranje i probni trening (a još je bolje govoriti o tome posle bar 4 ili 5 časova), jer mnogo je faktora koji utiču na obuku plivanja.
Pomenućemo neke od njih, a jedan od osnovnih je uzrast deteta. U zavisnosti od uzrasta i obuka će biti duža ili kraća. Detetu od 3 godine će sigurno više vremena trebati da provede u vodi od deteta uzrasta 7 godina. Motoričke sposobnosti su različite u različitim dobima.
Još jedan od veoma bitnih faktora, a koji ne zavise direktno od polaznika je i kontinuitet pohađanja škole plivanja. U koliko se prave česte pauze dešava se zastoj u obuci, a to se naročito odnosi na najmlađe polaznike. Znači, treba izbegavati česte i duže pauze (mesec ili dva, a da ne pričamo o 6 meseci pauze) kako bi napredak bio kontinuiran.
Jedan od takvih primera u praksi se najčešće javlja krajem novembra ili početkom decembra kada roditelji zbog zime prave pauzu i nastavljaju da dovode dete na plivanje početkom marta. Uslovi (pre svega mislimo na temperaturu vode) na bazenu su isti i leti i zimi.
Mi imamo običaj da roditeljima naglasimo da su doveli dete u "školu" plivanja, gde postoji program po kome se radi, kao i u bilo kojoj drugoj školi, recimo školi engleskog jezika. Dete prati nastavu, pohađa časove, naravno koji su prilagođeni određenom uzrastu, gde se kroz animaciju, zabavu i igru (za određene uzraste) savladavaju planirani sadržaji.
Nameće se logično pitanje, "Da li postoji određeni period za upis - određeno doba godine, početak meseca, i sl.?". Ne. Rad je koncipiran po grupama, tako da se novi polaznici mogu upisati u bilo kom periodu, pod uslovom da u određenoj grupi ima mesta.
Šta znači rad po grupama? To znači da su deca na jednom treningu raspoređeni u grupe, a najčešće Neplivači, Poluplivači i Plivači. Po potrebi Neplivači I, Neplivači II, Poliplivači I, Poluplivači II, itd.
Praktično te grupe možemo posmatrati kao razrede, gde se u svakom razredu rade određene vežbe za savladavanje delova plivačke veštine (tehnike). Sledeće što bi pomenuli, a što veoma utiče na tok obuke je i samo interesovanje deteta. Koliko je dete zainteresovano za datu aktivnost, kakva mu je pažnja i koncentracija na samom času. Naravno pažnja deteta direkto zavisi i od uzrasta, pa s toga i časovi (treninzi) za najmlađe polaznike traju 45 minuta (u nekim slučajevima i 30 minuta) što je sasvim dovoljno.
Pored koncentracije i pažnje, tu su naravno i koordinacione i motoričke sposobnosti koje u velikoj meri zavise od uzrasta deteta ali su i genetski uslovljene. Što je dete starije, samim tim je i motorički sposobnije i vremenom uspeva da savlada tehnike plivanja u celosti. Pošto je plivanje ciklična radnja (pokreti koji se ponavljaju), povezivanje tehnike u celinu je jedan od najtežih zadataka. U početku, pokreti su izdiferencirani, nagli, grubi, da bi zatim bili sve sliveniji, mekši i prirodniji, i sama tehnika dolazi do izražaja.
Da se vratimo na broj časova koji je potrebno planirati za realizaciju programa obuke plivanja (neplivača). Tu moramo imati u vidu uzrasnu dob polaznika, gde je u odnosu na nju, broj časova koji se planira manji ili veći.

  Okvirni broj časova obuke plivanja:
 • Za decu do 3 godine - 80 i više časova;
 • Za decu od 4 do 6 godina - 40 do 80 časova;
 • Od 7 do 9 godina - 20 do 40 časova;
 • Od 10 do 12 godina - 20 do 30 časova;
 • Od 13 do 19 godina - 15 do 25 časova;
 • Od 20 do 28 godina - 20 do 30 časova;
 • Od 29 do 60 godina - 20 do 40 časova;
 • 60 godina i više - 40 i više časova.
 • Treba napomenuti još jednom da u praksi veoma često dolazi do odstupanja od ovih brojeva. Neretko je taj broj časova dosta manji, a dešava se da bude i dosta veći.

skola-plivanja-obuka-neplivaca-za-decu-swim-way-beograd

Termine i cene škole plivanja Swim Way možete videti na Početnoj stranici u sekciji "LOKACIJE" klikom na bazen koji Vas zanima.